Dane Osobowe

POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO BOBOLICE


Adres siedziby: 76-020 Bobolice, ul. Polanowska 12
Tel.: +48 94 318 72 21


Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Bobolice, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bobolice Pana Adama Potockiego.

1. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu:

 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej,
 • spełniania obowiązku statystycznego,
 • realizacji zadań wynikających z Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671.).

 

2. Podmiotowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich treści oraz poprawiania.

3. W Nadleśnictwie Bobolice funkcjonuje monitoring całodobowy, którego celem jest:

 

 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Nadleśnictwa oraz osób przebywających na terenie obiektu,
 • przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp,
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu,
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych,
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.) w budynku Nadleśnictwa oraz terenie przyległym,
 • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych,
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu.