Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Drzewostany Nadleśnictwa Bobolice mają następujące charakterystyki:

  • przeciętna zasobność - 250 m3/ha
  • przeciętny wiek - 59 lat
  • przyrost bieżący roczny - 6,96 m3/ha
  • przyjęty wiek rębności: Db, Js - 140 lat; Bk - 120 lat; So, Md - 100 lat; Św, Dg - 90 lat; Brz, Ol, Gb, Tp, Wb - 40 lat

 

Nadleśnictwo podzielono na pięć gospodarstw:

  • specjalne - rezerwat z otuliną, ostoje zwierząt, glebo- i wodochronne, drzewostany nasienne
  • ochronne
  • zrębowe - drzewostany lasach gospodarczych
  • przerębowo - zrębowe
  • przebudowy

 

Przyjęte rozmiary użytkowania i działania gospodarcze mają za zadanie zachowanie warunków trwałej wielofunkcyjności lasów, ich wszechstronnej użyteczności, ochrony, roli w kształtowaniu środowiska i ciągłości użytkowania w przyszłych okresach gospodarczych.