Położenie

Zróżnicowany pod względem geomorfologicznym teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek Przymorza, głównie Radwi i Parsęty. Jest to obszar młodoglacjalny, falisty, pagórkowaty, pocięty licznymi wąwozami i jarami, na zboczach których są liczne źródliska i wysięki, tworzące rwące strumieni i potoki, łączące się z licznymi jeziorami polodowcowymi.

Historia

Po drugiej wojnie światowej, w odradzającej się, a właściwie tworzonej na nowo strukturze gospodarczej w Polsce panowała zasada dotycząca przekazywania własności substancji gospodarczej użytkowanej w okresie okupacji. Otóż, jeśli grunty, budowle, budynki, czy inna infrastruktura użytkowane były rolniczo, to po wojnie przekazywano je do resortu rolnictwa. Podobnie było w leśnictwie – ziemie związane z gospodarką leśną, budynki administracji leśnej, tartaki i inne budowle przekazano leśnikom do dalszego użytkowania i wykorzystania.