Hodowla lasu

Odnowienia i zalesienia powierzchni otwartych, realizowane są z wykorzystaniem istniejących grup i kęp nadających się do dalszej hodowli. Wykorzystuje się maksymalnie odnowienia naturalne, a na powierzchniach, na których ich nie ma, wykonuje się podsadzenia.

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Bobolice są stale narażone na szkody ze strony czynników abiotycznych i biotycznych. Sprzyja temu duży udział gruntów porolnych, warunki meteorologiczne a w obrębie Kurowo monokultury gatunków iglastych.

Użytkowanie lasu

Drzewostany Nadleśnictwa Bobolice mają następujące charakterystyki:

Łowiectwo

Gospodarowanie zwierzyną leśną i zagospodarowanie łowieckie w Nadleśnictwie Bobolice prowadzone jest przez 6 kół łowieckich ("Wilk", "Wataha", "Oręż", "Ponowa - Bobolice", "Żuraw", "Ponowa - Szczecinek") na terenie 9 obwodów łowieckich.