Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarowanie zwierzyną leśną i zagospodarowanie łowieckie w Nadleśnictwie Bobolice prowadzone jest przez 6 kół łowieckich ("Wilk", "Wataha", "Oręż", "Ponowa - Bobolice", "Żuraw", "Ponowa - Szczecinek") na terenie 9 obwodów łowieckich.

Inwentaryzacja zwierzyny wykonana na dzień 10.03.2019 r. wykazała następujące stany zwierzyny: jelenie - ok. 1124 szt., sarny - ok. 1005 szt., daniel - ok. 69 szt., dziki - ok. 337 szt., zające - ok. 253 szt., lisy - ok. 355 szt., jenoty - ok. 178 szt., borsuki - ok. 163 szt., bobry - 94 szt., wydry - ok. 100 szt., kuny - ok. 214 szt. 


Pozyskanie zwierzyny odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki hodowlano - łowieckiej. Udział kół łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną spowodował większe zainteresowanie się myśliwych zagospodarowaniem łowieckim obwodów. Nastąpiło zwiększenie powierzchni poletek, ilości urządzeń łowieckich i wykładanej karmy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadleśnictwo Bobolice informuje, że w dniu 06.03.2019 roku wraz z Kołami Łowieckimi sporządza inwentaryzację zwierzyny wg stanu na 10.03.2019 roku.
W związku z powyższym zapraszamy zainteresowane osoby do wzięcia udziału
w spotkaniu, które odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Bobolice zgodnie
z następującym harmonogramem:

  • Koło Łowieckie PONOWA Bobolice godzina 9:00
  • Koło Łowieckie ORĘŻ Koszalin godzina 10:00
  • Koło Łowieckie WATAHA Warszawa godzina 11:00.

Ponadto podczas spotkania ustalone będą założenia do rocznych planów łowieckich na sezon 2019/2020 oraz omówiona zostanie ocena zagospodarowania obwodów łowieckich.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespoły ds. łowiectwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku oraz  Toruniu wspólnie opracowały katalog dobrych praktyk w zakresie postepowania myśliwego przed i po strzale do zwierzyny oraz postępowania z upolowaną zwierzyną. Wszystkich myśliwych oraz osoby zainteresowane łowiectwem zachęcamy do lektury materiałów umieszczonych w załączeniu.