Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarowanie zwierzyną leśną i zagospodarowanie łowieckie w Nadleśnictwie Bobolice prowadzone jest przez 6 kół łowieckich ("Wilk", "Wataha", "Oręż", "Ponowa - Bobolice", "Żuraw", "Ponowa - Szczecinek") na terenie 9 obwodów łowieckich.

Inwentaryzacja zwierzyny wykonana na dzień 10.03.2016 r. wykazała następujące stany zwierzyny: jelenie - ok. 1417 szt., sarny -ok. 1303 szt., daniel - ok. 34 szt., dziki - ok. 746 szt., zające - ok. 332 szt., lisy - ok. 433 szt., jenoty - ok. 223 szt., borsuki - ok. 197 szt., bobry - 42 szt., wydry - ok. 114 szt., kuny - ok. 237 szt., kuropatwy - ok. 9 szt.


Pozyskanie zwierzyny odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki hodowlano - łowieckiej. Udział kół łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną spowodował większe zainteresowanie się myśliwych zagospodarowaniem łowieckim obwodów. Nastąpiło zwiększenie powierzchni poletek, ilości urządzeń łowieckich i wykładanej karmy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespoły ds. łowiectwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku oraz  Toruniu wspólnie opracowały katalog dobrych praktyk w zakresie postepowania myśliwego przed i po strzale do zwierzyny oraz postępowania z upolowaną zwierzyną. Wszystkich myśliwych oraz osoby zainteresowane łowiectwem zachęcamy do lektury materiałów umieszczonych w załączeniu.