Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarowanie zwierzyną leśną i zagospodarowanie łowieckie w Nadleśnictwie Bobolice prowadzone jest przez 6 kół łowieckich ("Wilk", "Wataha", "Oręż", "Ponowa - Bobolice", "Żuraw", "Ponowa - Szczecinek") na terenie 9 obwodów łowieckich.

Inwentaryzacja zwierzyny wykonana na dzień 10.03.2018 r. wykazała następujące stany zwierzyny: jelenie - ok. 1277 szt., sarny - ok. 1189 szt., daniel - ok. 71 szt., dziki - ok. 308 szt., zające - ok. 274 szt., lisy - ok. 394 szt., jenoty - ok. 202 szt., borsuki - ok. 177 szt., bobry - 90 szt., wydry - ok. 102 szt., kuny - ok. 218 szt. 


Pozyskanie zwierzyny odbywa się zgodnie z zasadami gospodarki hodowlano - łowieckiej. Udział kół łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną spowodował większe zainteresowanie się myśliwych zagospodarowaniem łowieckim obwodów. Nastąpiło zwiększenie powierzchni poletek, ilości urządzeń łowieckich i wykładanej karmy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zespoły ds. łowiectwa Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, Szczecinku oraz  Toruniu wspólnie opracowały katalog dobrych praktyk w zakresie postepowania myśliwego przed i po strzale do zwierzyny oraz postępowania z upolowaną zwierzyną. Wszystkich myśliwych oraz osoby zainteresowane łowiectwem zachęcamy do lektury materiałów umieszczonych w załączeniu.