Asset Publisher Asset Publisher

Dożynki Gminne w Bobolicach

10 września 2016 roku w Bobolicach odbyło się święto plonów, czyli doroczne Bobolickie Dożynki Gminne. Po podziękowaniach złożonych rolnikom za ich codzienny trud pracy na roli i udane plony nastąpiła uroczysta chwila wręczenia zasłużonym osobom i instytucjom odznaczeń i dyplomów. Wręczono odznaczenia: Bobolickie Łany, odznaczenia i dyplomy „Zasłużony dla Kultury Polskiej" oraz Srebrne Honorowe Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego.

Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego przyznaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do jego gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju, a w swych działaniach wykraczają poza podstawowe obowiązki zawodowe. Ich dokonania przynoszące wymierne korzyści dla mieszkańców regionu.

W tym roku Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, jako instytucja, otrzymało Nadleśnictwo Bobolice. W imieniu Nadleśnictwa odznaczenie odebrał zastępca Nadleśniczego Hubert Napierała. Odznaczenie indywidualne otrzymał Prezes Towarzystwa Ekologiczno – Kulturalnego w Bobolicach – Janusz Koczkodaj, który jest inżynierem nadzoru w Nadleśnictwie Bobolice.

Odznaczenia wręczali: Robert Grzywacz – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Piotr Zientarski - senator Rzeczypospolite oraz Marian Hermanowicz – Starosta Koszaliński.

Cieszy, że działania Nadleśnictwa, jak też jego pracowników, na niwie społecznej są zauważane i doceniane. Przyczyniają się one do budowy w społeczeństwie właściwego wizerunku instytucji Lasów Państwowych i jej pracowników.