Wydawca treści Wydawca treści

Drzewostany referencyjne

W Nadleśnictwie Bobolice ostoje różnorodności biologicznej zostały wyznaczone na powierzchni 601,85 ha wg niżej załączonej specyfikacji.