Lista aktualności Lista aktualności

Pielęgnacja drzewostanów bukowych – szkolenie w Nadleśnictwie Bobolice

Tekst – Janusz Koczkodaj

Zdjęcia – Ilona Cholewińska, Janusz Koczkodaj, Huber Napierała

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku zorganizowała w dniach 28 – 29.04.2018 roku szkolenie pt. „Ekologiczne, biologiczne i gospodarcze uwarunkowania hodowli drzewostanów bukowych”. Szkolenie odbyło się w Nadleśnictwie Bobolice; część teoretyczna w sali edukacyjnej, natomiast część terenowa na pozycjach z bukowym odnowieniem naturalnym. W szkoleniu uczestniczyli zastępcy nadleśniczych i inżynierowie nadzoru ze wszystkich nadleśnictw szczecineckiej RDLP. Obecni byli również pracownicy Wydziału Hodowli Lasu RDLP – naczelnik mgr Anna Stachowiak, mgr Elżbieta Murat i mgr Adam Nachman. Szkolenie prowadzili pracownicy naukowi Wydziału Leśnego UAM w Poznaniu – dr inż. Jan Ceitel i dr inż. Robert Korzeniewicz.

Pierwszą częścią szkolenia były wykłady poparte prezentacjami przedstawionymi przez prowadzących szkolenie. Dotyczyły one fizjologii buka, form drzewostanów bukowych, zespołów leśnych z bukiem, występowania buczyn na Pomorzu, czynników wpływających na odnowienie i pielęgnowanie lasu, zagospodarowanie i odnowienie naturalne i sztuczne drzewostanów bukowych. Przedstawione wykłady były przyczynkiem do głębokich dyskusji i rozważań.

Część terenowa szkolenia odbyła się na wybranych pozycjach w leśnictwach: Dziupla i Kurowo. W Leśnictwach tych wybrano pozycje w różnych fazach rozwojowych buka, na których założono powierzchnie próbne. Na kołowych powierzchniach próbnych w CP i TW pomierzono pierśnice wszystkich drzew wszystkich gatunków i wysokości w stopni grubości. Określono też jakość hodowlaną drzewostanów. Na powierzchni próbnej w CW określono zagęszczenie, licząc ilość drzewek na kilku losowo wybranych płatach o pow. 1 m2. Pomierzono również wysokość drzewek. Prowadzący opracowali przekazane dane, a wyniki przedstawili w formie tabel, wykresów i diagramów. Posługując się uzyskanymi wynikami, biorąc pod uwagę stanowisko biosocjalne drzew i wiele jeszcze innych czynników i parametrów przedstawili schematy pielęgnacji drzewostanów bukowych  z odnowienia naturalnego w młodej (CW,CP,TW) fazie rozwoju. Szczególną uwagę poświęcili na eliminację, w różny sposób, rozpieraczy bukowych. Na powierzchniach toczyły się gorące dyskusje, gdyż praktycy (zastępcy nadleśniczych i inżynierowie nadzoru) niejednokrotnie mieli pogląd różniący się, bardziej lub mniej, od poglądu przedstawicieli nauki. Jednakże każda dyskusja, po wymianie argumentów, kończyła się konsensusem.

Szkolenie pokazało, jak opracowania naukowe połączone z wieloletnią praktyka mogą korzystnie wpływać na opracowanie metod pielęgnacji drzewostanów bukowych.